mmax-website-mmax.nl

Privacy

  

Deze privacy statement is opgesteld om te laten zien hoe Mmax projektmeubilair omgaat met persoonlijke informatie die u ons verstrekt.

Wij gebruiken uw gegevens voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst en om u op de hoogte te houden van interessante informatie en/of aanbiedingen.

 

Onze site maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt om bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn computer zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd.

Indien de computer van de bezoekers geen cookies accepteert is het veelal niet mogelijk via de internet bestelprocedure van www.Mmax.nl te bestellen. Uiteraard is bestellen via andere communicatiekanalen, zoals e-mail en schriftelijk wel mogelijk.

 

Op de internetsite van www.Mmax.nl projektmeubilair worden bezoekersstatistieken bijgehouden om te bepalen hoe vaak bepaalde pagina's worden bezocht. Deze statistieken kunnen door www.Mmax.nl  worden gebruikt om de toegankelijkheid van de site te verbeteren.

 

In het geval u één van onze producten aanschaft, zal worden gevraagd de hiervoor vereiste gegevens te verstrekken. Indien dit voor het nakomen van de overeenkomst nodig is zullen wij uw gegevens doorgeven aan derden. Tevens kunnen adresgegevens worden gebruikt in het kader van samenwerking met derden i.v.m. leveren van uw bestelde producten. Mmax projektmeubilair selecteert met zorg haar samenwerkingspartners. Met deze partners kan informatie gedeeld worden om beter aan uw wensen te kunnen voldoen.


Mmax projektmeubilair gebruikt backup- en beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen of te kunnen herstellen.

 

Mmax projektmeubilair zal naar aanleiding van een verzoek van een koper zijn/haar gegevens uit de database verwijderen, mits de koper heeft voldaan aan zijn/haar (financiële) verplichtingen.

Tevens kan de koper telefonisch, per fax, per e-mail of schriftelijk zijn gegevens laten aanpassen en laten wijzigen.

De internetsite van www.Mmax.nl heeft links naar andere sites die geen onderdeel zijn van Mmax projektmeubilair. Wij zijn niet aansprakelijk voor de wijze waarop op deze andere sites wordt omgegaan met de privacy van bezoekers.

 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u contact opnemen met rpost@Mmax.nl.

 

Bedankt voor uw vertrouwen in onze organisatie.

Remco Post
Directeur Mmax